Vi effektiviserar din träning!
 

Löpande Plan


En helhetslösning och premiumtjänst för dig som verkligen vill optimera din träning och nå dina mål på bästa sätt, oavsett om du är nybörjare, motionär eller elit.

I Löpande plan ingår regelbundna tester, program och coaching/personlig träning mot en fast månadskostnad utan bindningstid.

Med hjälp av tester och stående coaching/PT-tid möjliggör Löpande plan en kontinuerlig utvärdering och justering av din träning vartefter du utvecklas. Vi arbetar via flera olika nätbaserade träningsdagböcker och anpassar oss efter dina önskemål och krav. Du har en dröm, vi hjälper dig nå den!

Kom igång med löpande plan genom att boka "Uppstartstest Löpande plan".


Detta ingår i Löpande plan:

Tester 3ggr/år

Tester vid tre tillfällen om året som du och din coach planerar in efter dina mål och förutsättningar. Testerna används för att effektivt utvärdera träningsrespons, planera kommande träning och lägga upp genomförandeplan för dina prioriterade lopp. Tester som ingår vid respektive testtillfälle är Tröskeltest (Avancerat test) och VO2-max.
Träningsprogram löpande

Din coach lägger ditt program löpande, med både detaljerad (och flexibel) veckoplanering samt en översiktsplan. Programmet justeras löpande efter tester och regelbundna coach/PT-möten.
Coaching och/eller Personlig träning

Du använder din tid för coaching eller personlig träning efter vad som passar dig bäst;

Alt. 1: Regelbunden avstämning med din coach, utvärdering och justering av din träning (Tot. 90 min/mån som fördelas efter er överenskommelse. Tex. 20 min/vecka eller 40 min/varannan vecka).

Alt. 2: Månadsvis Personlig träning med en månadsvis uppföljning och justering (1h PT och 2 x 15 min telefontid/mailtid).

PT-timmar kan användas till kompletterande test, kontrollerade/styrda typträningspass på någon av våra kliniker, teknikutvecklande sessioner etc.

20% rabatt på alla tjänster som läggs till Löpande plan. Ex. extra PT-timmar, coachtid, tilläggstester mm.
Priser

2000:-/mån

Obs. Ingen bindningstid, kan avbrytas när som helst.

För Löpande Plan använder vi Training Peaks mjukvara som stöd i vår kommunikation coach/adept samt även för sammanställning och statistik kring utförd kontra planerad träning.

Mattias Lundqvist, Test & Träningschefq
Boka tid i Stockholm

Boka

q
Boka tid i Göteborg

BokaMycket nöjd! Kommer tillbaka regelbundet. Har hjälpt mig med motivation och att slippa skador.

Susanne Svensson

Löpande Plan passar mig eftersom det är enkelt och bekvämt. Jag får det stöd just jag behöver och vi har både en kortsiktig och en långsiktig plan med min träning och hälsa.

Sven Karlsson

Aktivitus sköter mitt upplägg. Jag gör som jag blir tillsagd och resultaten kommer som ett brev på posten! Tryggt, enkelt och bekvämt!

Sara Risström