Vi effektiviserar din träning!
 

Kost och prestation

Med Aktivitus kostrådgivning kommer du att erhålla tydliga rekommendationer på långsiktiga och konkreta förändringar som du kan hålla i din vardag. Förändringar i kost ska vara normalitet och inte diet. ​

Kostrådgivningen kan riktas mot dina motivationer och behov – Exempelvis säkerställa närings- och energiintag för träning och prestation, förbättrad allmänhälsa eller ’komma i form’ med viktnedgång. ​

Vi förespråkar inte dieter, extrema kostomläggningar eller strikta kostscheman. Målet är att du ska få en långsiktig och sund förändring av din kost med hjälp av våra kostrekommendationer med konkreta förslag på förändringar.​

Kostrådgivningen kan med fördel kombineras integreras som en del i Löpande Plan. Vi kan då ta hänsyn till exempelvis energinegativa perioder i träningen, eller undvika energinegativa perioder under högintensiva träningsperioder. ​

Styrkan med Aktivitus kostrådgivningen är att den utgår både från dina individuella behov men också utifrån den idrott du utövar och den träningsbelastning du är under.

Läs nedan hur våra 5 steg med kostrådgivning och uppföljning går till.

Aktivitus metod 5 steg

1. Bokning
Starta din kostrådgivning hos Aktivitus genom att boka Aktivitus Kostråd 5 steg, via vår kontaktsida.
2. Frågor
Vi kontaktar dig och Du får efter första kontakt ett omfattande formulär skickat till dig som du fyller i innan ditt första samtal med vår kostrådgivare som vi också då bokar in.​ Formuläret innehåller frågor om dig och din bakgrund.
3. Kostregistrering
Du får en inloggning till ett kostregistreringsprogram där du registrerar allt du äter och dricker i minst 4 dagar varav en helgdag men helst en hel vecka. Du registrerar även din eventuella träning.​
4. Analys och rekommendation
Vår kostrådgivare analyserar sedan din registrering. Du får därefter analysen med rekommendationer och konkreta förändringar skickad till dig. Du och kostrådgivaren går igenom slutsatser, rekommendationer och förändringar via personligt samtal.
5. Implementering
Du implementerar förändringar i din kost. Du har tillgång till kostprogrammet som stöd och egenuppföljning. ​

Priser

Aktivitus metod 5 steg

Kostregistrering, analys/rekommendation och implementering.

3590:-
Kostrådgivning

Exempel på innehåll: Prestationsinriktad nutritionsplan, energi under tävling/träning, energi vid viktminskning och diet, energiintag vid viktuppgång, anpassad energiplan till specifikt mål/event. Etc...

900:-/tim (begär offert på individanpassat paket)

Bokning och frågor

0101309350