Vi effektiviserar din träning!
 

Innehåll och pris, tester och teknikanalyser.

Avancerat Test Cykel

Vår storsäljare. Konditionstest på cykel med mätning av puls och effekt. Vi mäter även laktat/mjölksyra för att bestämma din uthållighet. Värden på Aerob och Anaerob tröskel, fettförbränningskapacitet, max- och återhämtningslaktat ges. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner skall se ut. Analys av resultat ingår.

Har du skaffat dig pulsklocka och inte vet riktigt hur du skall använda den i din träning är detta test ditt naturliga val. Du väljer själv om du vill köra till max eller inte. Oavsett ditt val kan vi bestämma dina pulszoner och få en bra bild av din uthållighet. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta paket samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du Cykelpaket där det ingår ett personligt träningsupplägg på 16 veckor baserat på dina resultat, din träningsbakgrund, målsättning, träningsmöjligheter och tid för träning.

Tidsåtgång: 90 min
Pris: 1590:-

Avancerat Test Löpning

Vår storsäljare. Konditionstest på löpband av stegringstyp med mätning av puls och hastighet. Vi mäter även laktat för att bestämma din grenspecifika uthållighet och möjlighet till fettförbränning. Pulsvärden på Aerob och Anaerob tröskel samt fettförbränningskapacitet ges. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner skall se ut. Analys av resultat ingår.

Har du skaffat dig pulsklocka och inte vet riktigt hur du skall använda den i din träning är detta test ditt naturliga val. Detta test behöver vi inte köra till max för att få relevanta mätdata, men om du vill får du köra så länge du orkar. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta paket samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du Löparpaket där det ingår ett personligt träningsupplägg på 16 veckor baserat på dina resultat, din träningsbakgrund, målsättning, träningsmöjligheter och tid för träning.

Tidsåtgång: 90 min
Pris: 1590:-
Avancerat test Triathlon (cykel + löpning)

Konditionstest på löpband och cykel med mätning av puls och effekt/hastighet. Vi mäter även laktat/mjölksyra för att bestämma din uthållighet. Värden på Aerob och Anaerob tröskel, fettförbränningskapacitet, max- och återhämtningslaktat ges. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner både på cykel och löpning skall se ut. Analys av resultat ingår.

Inte bara triathleter och multisportare väljer detta test utan även de som tränar löpning och cykel separat.

Har du skaffat dig pulsklocka och inte vet riktigt hur du skall använda den i din träning är detta test ditt naturliga val. Du väljer själv om du vill köra till max eller inte. Oavsett ditt val kan vi bestämma dina pulszoner och få en bra bild av din uthållighet. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta paket samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Tidsåtgång: 120 min
Pris: 2490:-
Avancerad test Skidor

Konditionstest av stegringstyp på SkiErg stakergometer med mätning av puls, frekvens, laktat, watt och RPE. Laktat mäter vi för att bestämma din grenspecifika uthållighet. Pulsvärden på Aerob och Anaerob tröskel ges samt anaerob tröskeleffekt i watt och i tempo (watt/kg & min/500m) Här får du svar på hur dina personliga träningszoner ser ut och vilken kapacitet du har. Stakar du mycket på snö eller åker rullskidor med i huvudsak stakning är värdena relevanta för utomhusträning. Analys av resultat ingår.

Vi rekommenderar att du har provat att köra på en SKiErg innan några gånger om du är ovan vid stakåkning.

Detta test behöver vi inte köra till max för att få relevanta mätdata, men om du vill får du köra så länge du orkar. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta test samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du Skidpaket där det ingår ett personligt träningsupplägg på 16 veckor baserat på dina resultat, din träningsbakgrund, målsättning, träningsmöjligheter och tid för träning.

Tidsåtgång: 90-120 min
Pris: 1590:-
Avancerat test OCR

Detta är paketlösningen för dig som tävlar eller tränar Obstacle Course Racing eller Crossfit och vill mäta dina styrkor och svagheter för att kunna effektivisera träningen. Testpaketet är framtaget i samarbete med OCR-idrottaren Karin Karlsson.

Detta ingår:

- Avancerat test på löpband med mjölksyramätning
- Test av maximal syreupptagningsförmåga (Vo2max) och maxpuls
- Test av styrkekvaliteter som är avgörande för att klara hindren. Tex. chins, greppstyrka, grepputhållighet och spänst

Pris: 2690 kr
Tidsåtgång: ca. 2,5h.

Du kan också välja till:
*Blodanalys (Hb, glukos, Blodfetter)
* Löpstegsanalys
*Kroppssammansättning (fettprocent)
VO2max-test

Tjänstbeskrivning: Vi mäter din maximala syreupptagningsförmåga. Testet kan köras på löpband, Crosstrainer, SkiErg eller testcykel. Detta test säger lite om din uthållighet (vill du veta den skall du välja Avancerat test) men ger ett exakt värde på den maximala mängd syre du kan ta upp och utnyttja.

I kombination med ett Avancerat test får du svar på var din svaga länk är. Är det motorn som skall trimmas eller kan du inte utnyttja den fullt ut? Kort och gott, presterar du så som du borde när man jämför syreupptag och tröskelnivåer eller inte. Beroende på svaret är det olika träningsråd som gäller.

De värden du får med dig hem är maximala värden på: V02 (mlO2/kg/min), V02 (ml/min), VE ( l/min), Rf (b/min), puls (bpm), samt maximal energiförbrukning (kcal/h).

Tidsåtgång enbart VO2max-test: 60 min
Pris: 1290:- (500:- i samband med Avancerad test).
Wingate-test

Wingate-testet är en god möjlighet att utvärdera maximal effektutveckling inom idrott. Du får mycket exakta svar på anaerob effekt genom detta typ av test. Vi mäter maximal effektutveckling under 30 sekunder genom test på en Monark PeakBike 894E. Maximal-, medel- och minimumeffekt registreras i absoluta tal och i förhållande till kroppsvikt.

Aktivitus rekommenderar Wingate-test då man vill veta status på sin styrka, explosivitet och uthållighet under korta arbetsperioder. Med andra ord relevant inom alla fysiskt krävande idrotter.

Om du kör ett Avancerat Test på cykel är det en klar fördel att välja till detta test. Då får du en mycket god bild av din fysik.

Testet kan endast beställas i samband med Avancerat Test eller Vo2max-test.

Tidsåtgång: 20 min
Pris: 300:-
Löpteknikanalys inklusive funktionsanalys och individuellt träningsprogram

Löpteknikanalys inklusive videoanalys och individuellt styrkeprogram

Funktionsanalys (styrke-, flexibilitet- och rörlighetsanalys) av dig som löpare. Vi tittar på hur du rör dig och hur du jobbar med kroppen dels under löpning men också i olika övningar. Analysen mynnar ut i ett styrke- och rörlighetsprogram som du kan köra hemma eller på gym.

Hur är din hållning? Har du ont någonstans när du tränar? Sned-belastar du muskulaturen? Optimera förutsättningarna till en stark kropp som tål mer konditionsträning. Denna analys lämpar sig också bra för dig som varit skadad och vill komma igång med träningen på ett skonsamt och klokt sätt.

Tidsåtgång: ca 60 min
Pris: 1590:-
Löpstegsanalys

En bra löpteknik ger bra löpekonomi, dvs. förmåga att förbruka lite energi vid en viss fart. Detta är väldigt avgörande för hur fort man kan springa och hur länge man kan springa. Du kan alltså utan att förbättra din fysik förbättra dina tider på olika distanser om din löpteknik förbättras. God löpteknik gör också att skaderisken minskar betydligt vid träning.

Du får direkt feedback på ditt löpsteg, där vi eventuellt korrigerar ditt rörelsemönster. Vi kontrollerar visuellt stegfrekvens, kroppsposition, fotisättning och tyngdpunkt i olika hastigheter. Finns det behov så arbetar vi tillsammans fram en mer energisnål teknik.

Videodokumentation görs före och efter justering. Du får med dig dokumentation via nedladdningslänk som bland annat innehåller ”före/efter-film” där du i samma bildruta kan se dig själv före och efter korrigering. I filmen finns även personliga kommentarer från din coach på din teknik så att du om och om igen kan få dina instruktioner och ta till dig.

Tidsåtgång 60 min + efterarbete som din coach gör enskilt.

Pris: 1090:- (500:- som tillval vid Avancerat test)

Obs! Löpstegsanalys ingår utan extra kostnad i vårt Löparpaket!
Skidteknikanalys

Analys av skidteknik vid stakning och diagonalåkning. Hur är din position och tyngdpunkt, hur ser din isättning ut, hur jobbar du med olika växlar. Videoanalys av teknik före och efter med förslag på förändringar som gör dig till en bättre skidåkare.

Personligt anpassat träningsprogram för styrka och rörlighet med fokus skidåkning ingår.

Tidsåtgång: 60-70 min.
Pris: 1500:-
Funktionsanalys för cyklister

Cykelteknikanalys (styrke-, flexibilitet- och rörlighetsanalys) inklusive personligt anpassat styrke- och rörlighetsprogram för cykel. Ovärderligt tillägg till din konditionsträning för att bygga upp kroppen och på så sätt minimera skador samt för att optimera förutsättningarna till god cykelekonomi.

Hur är din hållning? Har du ont någonstans när du tränar? Snedbelastar du muskulaturen? Du får här, baserat på analysen, ett individuellt anpassat styrkeprogram att träna efter hemma eller på gym.

Tidsåtgång: 60-70 min.
Pris: 1500:-
Hälsopaket

Vill du göra en allmän avstämning av hälsan och inte har idrottsliga mål eller mätningar som mål rekommenderas detta paket. Alla provsvar vid besökstillfället.

Submaximalt konditionstest på cykel (ej ansträngande)
Blodanalys (Blodvärde/Hb, blodsocker och kolesterol/triglycerider)
Blodtryck
Vikt och BMI
Mätning av kroppssammansättning. Total fettprocent, fettfördelning, midja/höftkvot, ultraljudsmätning (med Bodymetrix Pro).

Tidsåtgång 60 min
Pris: 1500:-
Blodanalys

Hb-test
Detta blodprov utesluter i första hand järnbrist. Ett för lågt Hb-värde påverkar konditionen på ett negativt sätt. Provet tas genom ett stick i fingret.


Glukos-test
Mätning av koncentration av glukos i blodet görs huvudsakligen för att upptäcka diabetes. Är det så att du faller utanför ramarna för vad som anses normalt rekommenderar vi ett uppföljningstest på vårdcentralen. Beroende på om du fastat eller ätit innan du kommer till oss gäller olika referensramar. Provet tas kapillärt, dvs. på samma sätt som Hb-testet.

Test av Blodfetter (Totalkolesterol, HDL, LDL och Triglyserider)
Kolesterol är normalt förekommande i kroppen. Det behövs i cellernas väggar, som isoleringsmaterial runt nervceller och som råvara för kroppens produktion av vissa hormoner t ex östrogen och testosteron. Kroppen behöver bara lite kolesterol för att fungera. Överskottet lagras i kroppen och leder till bland annat åderförfettning. Att bara mäta totalkolesterol säger inte så mycket om risker då det finns både bra och dåligt kolesterol. Vi mäter samtliga blodfetter i ett och samma test. Du får ditt resultat presenterat i jämförelse med referensvärden.

Tidsåtgång: 15 minuter
Pris: 500:-
Hb-test

Detta blodprov utesluter i första hand järnbrist som i sin tur kan påverka syreupptagningsförmåga negativt. Ett för lågt Hb-värde kan göra dig onormalt trött och orkeslös. Provet tas genom ett stick i fingret. Rekommenderas för alla som vill prestera så bra de kan.

200:-
Kroppssammansättning (fettprocent)

Detta test mäter din kroppssammansättning. Du får reda på din fettprocent, BMI, BMR (basal ämnesomsättning), och var på kroppen ditt fett sitter. Bukfett är sämre än att ha fett lagrat på rumpa eller lår ur ett hälsoperspektiv.

Detta ingår: kroppsfett i %, kroppsskanning (följa förändringen i kroppsfett och muskelmassa), specifika mätpunkter, BMR (basal ämnesomsättning), BMI (Body Mass Index), fettfri kroppsmassa.

Alla data utskrivet på en detaljerad hälsorapport.

Tidsåtgång: 20 min
Pris: 590:- (390:- i samband med annat konditionstest)
Personligt Träningsupplägg 16 veckor

Med utgångspunkt av mätresultat, teknikanalys, träningsbakgrund, målsättning, styrkor/svagheter, tid till förfogande och möjliga träningsformer tas Personligt Träningsupplägg fram av en Aktivitus-coach.

Programmet ges på veckobasis där du själv får fördela passen över veckan så du kan få din vardag att gå ihop. Lämpliga träningsformer och intensitetsnivåer samt fördelning av dessa ges för att uppnå en optimal balans mellan träningsbelastning och vila.

Vi har väl beprövade träningsmetoder (över 13 års erfarenhet av träningsoptimering med kontinuerlig kundfeedback) som vi delar med oss av samt en hel del knep som gör dig bättre. Träningsprogrammet inkluderar även ett kompendium med träningslära och metodik.

Pris: 2000:-
q
Paketlösningar tester & program

Läs mer...


Hur går det till när man gör ett test hos oss?

Bokning
Du bokar en tid hos oss via vår Bokadirekt-tjänst, via mail eller via telefon.
Bekräftelse och förhandsinformation
Det första som händer efter att du har bokat en tid hos oss är att du får en bokningsbekräftelse via mail samt ett formulär att fylla i med din bakgrund och målsättning med din träning. Formuläret mailar du till oss så vi har det senast 2 dagar innan ditt besök. Detta för att våra testledare skall vara pålästa om just dig och veta om särskilda behov.
Testet
Du besöker vår testklinik där du skall vara på plats senast 15 min innan din test startar. Vår testledare hälsar dig välkommen och informerar dig om vad ni skall göra. Du tar med dig ombyte för cykel eller löpning, beroende på test du skall göra.
Utvärdering
Efter avslutat test får du hämta andan, byta om och duscha i ca 15 min. Under tiden förbereder vår testledare en grafisk framställning av resultaten från testerna som ni sedan går igenom tillsammans. Ordentligt med tid är avsatt för dina frågor.
Träningsupplägg
Har du beställt ett Cykelpaket, Löparpaket, OCR-paket, Skidpaket eller Triathlonpaket ingår det ett personligt träningsupplägg på 16 veckor. Med utgångspunkt av mätresultat, träningsbakgrund, målsättning, styrkor/svagheter, tid till förfogande och möjliga träningsformer tas detta fram.

Programmet ges på veckobasis där du själv får fördela passen över veckan så du kan få din vardag att gå ihop. Lämpliga träningsformer och intensitetsnivåer samt fördelning av dessa ges för att uppnå en optimal balans mellan träningsbelastning och vila.

Vi har väl beprövade träningsmetoder (över 15 års erfarenhet av träningsoptimering med kontinuerlig kundfeedback) som vi delar med oss av samt en hel del knep som gör dig bättre. Träningsprogrammet inkluderar även ett kompendium med träningslära och metodik.

Ditt personliga träningsprogram tar en av våra träningscoacher fram till dig och skickar det via e-post senast 10 dagar efter ditt besök.


 • Ni är så grymma 💪 kapade själv på Cykelvasan 16 min ner till 3.14 och kapat 20- 32 min på långloppscupen dem jag kört . Så rekommenderar verkligen detta 👍 (Kört Cykelpaketet)

  Christian Frazze Franzén, Skåne
 • Hej Aktivitus! Jag vill tacka för ert specialanpassade träningsprogram som jag följt till 85-90%. Ändrat efter sjukdom/skada/jobb men jag kapade 17 minuter på Vasan jämfört med 2016.

  Peter Franklin, Göteborg
 • Hej Mattias och Aktivitus! Hoppas ni haft en bra sommar! Vill bara ge lite feedback på hjälpen som jag fick utav er. Jag är så otroligt nöjd måste jag säga.

  Christian Calvert, Leg. Kiropraktor
 • Hej Richard och Aktivitus! Jag har tänkt att jag skull tacka dig och Aktivitus för det träningsprogram jag fått och följt under vintern, och inte minst för det resultat det gett!

  Anders Petersén, Göteborg
 • Hej Aktivitus, Vill bara tala om att jag är mycket nöjd med min Monark och era tester/ träningsprogram!

  Svante Grävare, Göteborg
 • Jag måste än en gång få tacka för träningsupplägget ni givit mig under året som varit med Ironman Kalmar som mål:) Återigen förbättrade jag min tid med dryga timmen!! (landade på 11.41) och upplevelsen både under och efter loppet var behagligt för kroppen! Vilken skillnad det är att köra med ert upplägg i jämförelse med de statiska programmen som finns på nätet eller mitt eget hittepå:) Med vänliga hälsningar Silvia Modin  

  Silvia Modin, Göteborg, VD B3IT Gbg
 • Hej, Tack för detta, det var spännande att få veta mina värden. Tack för bra och tydlig ledning under hela eftermiddagen! Nu ser jag fram emot träningsschemat, blir en rolig sommar detta! Ska fundera över PT-passet, jag kikar på webben idag! Ha en härlig dag! Hälsningar Helene Wendt

  Helene Wendt, PT Hagabadet Göteborg
 • Jag insåg att om jag verkligen ville försöka mig på detta behövde jag få kvalificerad hjälp och valde Aktivitus då jag hört andra i omgivningen som fått bra resultat av upplägg där. Genom tester av mina förutsättningar lade Richard upp ett ambitiöst och tufft träningsprogram och jag hade inställningen av att om jag följer det gör jag det bästa jag kan för att nå mina mål. Jag har följt programmet noga och därigenom utvecklats mycket under vintern/våren.

  Marie Rydne, Göteborg
 • Mitt besök på Aktivitus har varit enbart positivt. Tack vare deras kompetens och noggrannhet i tester och träningsupplägg har jag nått mina högt ställda mål. Jag trodde inte själv att jag skulle nå dit jag siktade men Aktivitus har verkligen gett mig konkreta och tydliga träningspass med en väl genomtänkt plan.

  Bengt Langels, Stockholm
 • Hej Magnus! Ville bara tacka dig för det “avancerade cykeltestet”, råden och uppmuntran jag fick. När jag gjorde testet vägde jag 90 och du sa att jag skulle bli en bra cyklist om jag gick ner till 85. Dagen före GöteborgsGirot vägde jag 85, hade en medeleffekt på 189W (du sa jag skulle hålla mig runt 200) och en normaliserad på 231W. Jag jagade mycket klungor och hade kanske varit snabbare om jag hållit mig framme och kunnat haka på någon snabbare klunga i starten. Målet var 30 km/h och jag landade en sluttid på 4:12 dvs 33,3 km/h. Mycket träning, men mycket sitter i huvudet och med wattpedaler och dina ord trodde jag att jag kunder klara det. Otroligt nöjd med min prestation och tacksam för din hjälp!

  Andreas Papagiannis, Göteborg

Puls, syreupptag samt laktat är objektiva referenser på din prestationsförmåga. Att optimera träning med hjälp av objektiva mätdata gör den mer effektiv. Kontinuerlig uppföljning ger kunskap om hur kroppen reagerar på träning samt vägledning till träningsmetoder och intensitet.
Vi utför konditionstester med mätning av syreupptag på cykel, löpning och skidåkning och mjölksyra, där resultaten du får hjälper dig styra och planera din träning. Vi lär dig mer om pulszoner, träningslära, kost, styrketräning, uthållighet, taktik och teknik. Bland våra kunder finns både motionärer och världsstjärnor.

Mjölksyrakoncentration i blodet i relation till puls och effekt på cykel eller kilometertid på löpning ger en exakt bild av hur kroppen reagerar på fysisk belastning och förändringar är möjliga att upptäcka från vecka till vecka i prestationsförmåga. Genom mjölksyramätning kan vi också ge dig pulszon för optimal fettförbränning.
Det finns ett samband mellan laktat i blodet och uthållighet. Lite mjölksyra tyder på fettförbränning, dvs god uthållighet. Ökning av laktat tidigt i testet säger att din kropp helst väljer kolhydrater (lagrat glykogen) vilket inte är optimalt för uthållighet. Ju bättre aerob kapacitet desto högre puls kan du ha och ändå bränna fett. Och en hög maximal syreupptagningsförmåga i kombination med hög aerob kapacitet ger en bra fettförbränningskapacitet.
En god funktionell styrka är A och O för att kunna nå din fulla potential och slippa överbelastningsskador. I kombination med dålig rörlighet och flexibilitet ger detta nästan alltid problem, förr eller senare. Genom vår Funktionsanalys och Löpstegsanalys kan vi hitta Dina problemområden och åtgärda dem.

Sätt realistiska mål

Med ett mjölksyretest kan vi med plus/minus två minuters exakthet förutspå hur en person klarar ett lopp. Det hjälper Dig att sätta realistiska mål.

Mattias Lundqvist, test- & träningschef Aktivitus AB